A l f a t e h

ekologija i energetika d.o.o.


                                
     

Ulični samohodni usisač otpadaka «PIKTOU»  omogućuje strojno sakupljanje lišća, otpadaka ili sličnih nečistoća sa pločnika, ulica, trgova i zelenih površina, te čišćenje tržnica, tvornica, robnih terminala, bolnica, aerodromskih, autobusnih i željezničkih postaja. 

Učinkovitost ovog usisača posebice dolazi do izražaja čišćenjem mjesta na kojima  je zbog neravne podloge rotacionim četkama većih čistilica bitno smanjen učinak pometanja, ili podloga nema dovoljne nosivosti ili prohodnosti za profesionalne čistilice. 

«PIKTOU» radi na principu usisavanja materijala koji se skuplja u standardnom polietilenskom kontejneru volumena 240 l. Konstruktivno je riješen tako da se otpaci ne usisavaju  preko usisnog ventilatora, već se stvara podtlak u polietilenskom spremniku od 240 l (sistem rada čistilice). To je prednost u odnosu na slične strojeve iste namjene, jer ne može doći do oštećenja usisnog ventilatora uslijed usisavanja kamenja ili težih otpadaka. Turbina usisača izvedena je od INOX čelika, pa neometano radi i po kiši.  

Kako je snaga usisavanja usisača «PIKTOU» podesiva, predviđen je i za usisavanje nečistoća (opušci, papirići, suho lišće i sl.), već kod minimalnog broja okretaja motora. Dodavanjem gasa na ručici upravljača, operater podešava snagu usisavanja od minimalne, kada sa površine podiže samo suho lišće, papiriće i sl. do maksimalne, kada je u stanju usisavati pune limenke, manje kamenje, nakupine mokrog lišća ili teže otpatke. Predviđen je i za rad na travnjacima (sakupljanje lišća ili životinjskih otpadaka, papirića, opušaka ili laganog ambalažnog otpada) jer ima malu težinu i široke gumene kotače, pa je sila pritiska na podlogu mala. Optimalizirana širina usisača također garantira stabilnost u kretanju i nemogućnost prevrtanja.  

Samohodni je usisač dostupan u izvedbi sa ekološkim HONDA motorom zapremine 160/270 ccm ili sa električnim motorom (uz autonomiju rada 6-8 sati). 

Također može biti opremljen dodatnim uređajem za skupljanje psećeg otpada i dezinfekciju javnih površina.  

Benzinski i električni ulični usisač „PIKTOU“ u funkciji pogledajte na: http://88.191.97.184/~srbvideo/Piktou_GB/